Home
Welcome to the Frontpage
business

Sieben&Lont-Bestuursrechtadviseurs is een juridisch adviesbureau dat op een kwalitatief hoog niveau ondersteuning biedt aan overheden, zakelijke markt en particulieren op het gebied van het omgevings- en bestuursrecht. Door onze jarenlange ervaring bij de overheid zijn wij op hoogte van alle ins en outs van het omgevings- en bestuursrecht. Wij kennen de weg in het oerwoud van regels.


Specialismen:

- Bestemmingsplannen

- Uitwerkings- en wijzigingsplannen

- Wabo en omgevingsvergunningen

- Bezwaar en beroep

- Planschade/schadebesluit

- Handhaving (o.a. permanente bewoning)

- Vergunningen in het fysieke domein niet vallend onder de Wabo

 

Wij zijn o.a. lid van:

- Vereniging van Bouwrecht

- Vereniging van Bestuursrecht

- Vereniging Bouw- en Woningtoezicht

 

Klik hier voor gepubliceerde artikelen in RO Totaal.